SC TRANSURBIS SAPREZENTARE COMPANIE

Conducerea Societatii

Conducerea societatii Transurbis SA
Detalii

Consiliul de Administratie

Membrii Consiliului de Administratie
Detalii

Membrii AGA

Componenta Adunarii Generale a Actionarilor
Detalii

SC TRANSURBIS SA
ESTE O SOCIETATE COMERCIALA CU CAPITAL DE STAT,
ACTIONAR UNIC FIIND CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU.


PROGRAM CIRCULATIE PUBLIC CALATORTRASEE TRANSURBIS

TRASEE TRANSRUBIS

PROGRAM CIRCULATIE PUBLIC CALATOR - TRANSURBIS SA

Detalii

SC TRANSURBIS SASERVICII OFERITE

 • Transport in comun

  SC TRANSURBIS SA - isi desfasoara activitatea in municipiul Zalau, avand ca obiect principal de activitate transportul public urban de persoane cu mijloacele de transport din dotare.

  Detalii

 • Inspectii tehnice periodice (I.T.P.)

  SC TRANSURBIS SA - efectueaza inspectii tehnice periodice atat pentru parcul de mijloace ale societatii cat si pentru mijloace de transport ale altor persoane juridice si fizice.

  Detalii

 • Publicitate

  SC TRANSURBIS SA - ofera servicii de publicitate prin inchirierea unor suprafete - spatiu publicitar - pentru reclama exterioara si interioara pe mijloacele de transport ale societatii.

  Detalii

SC TRANSURBIS SAULTIMELE NOUTATI

Având în vedere HCL 253/29.08.2019, privind modificarea HCL 380/ 12.11.2018, respectiv AHCL 443/ 20.12.2018 prin care a fost aprobat noul model al titlurilor de călătorie cu regim special pentru persoanele care beneficiază de gratuități sau reduceri la transportul public de persoane, prin curse regulate în municipiul Zalau, pentru ELEVI si STUDENȚI de către S.C.TRANSURBIS S.A. Zalau, vă aducem la cunoștință actele necesare eliberării titlurilor de călătoriegratuite pentru anul școlar 2019 – 2020, astfel: